SINDELFINGEN
 
Prvopričesnici 1. grupa petkom u 17.00
Prvopričesnici 2. grupa subotom 10.00
Krizmanici 1. grupa četvrtkom u 17.30
Krizmanici 2. grupa petkom u 17.00
1. i 2. razred subotom u 10.00
 4.5.6. i 7. razred subotom u 10.00
Folklor: subotom 11.00 
Dječji zbor: subotom 11.00 
Susret mladih: petkom u 19.15

 

LEONBERG
 
Prvopričesnici, 1. i 2. raz. srijedom u 16.00 
Krizmanici, 4,5.6. i 7. raz. srijedom u 17.00

 

   

Liturgija dana  

   

Duhovna misao  

Daleko od mnoštva
U mnoštvu je, Gospodine, lako biti vjernikom. Lako je stati uz druge, pridružiti se, dati se nositi, osloniti se...
Tad odgovornost u mnoštvu je utopljena. Tako biješe i onog dana u Jeruzalemu. No, dan poslije ne bijaše prilike za mnoštvo. Na svjetlo dana dolaze pojedinci: i Herod, i Pilat, i Juda, i Petar...Ne mogoše tada ponoviti poklike mnoštva. I svaki te zanijeka... Tek rijetki su što uza te ostaše.
Ti Gospodine i u zadnjem trenu hoda ovog osamu tražiš, ne daš se zavesti mnoštvom- ni onda kada ti hvale klicahu ni onda kada te lažju optuživahu. Ti u osami si, u molitvi, s riječju pouzdanja: "Tvoja volja, Oče, neka se vrši."
Daj i nama, Gospodine, hrabrosti za osamu kad mnoštvo obećava nam radost. Daj snage za molitvu kad život nas tjera na rad. Jer u osami, pred licem tvojim, ti kazuješ nam put i objavljuješ volju svoju.
Daleko od mnoštva.

   
© Hrvatske katoličke zajednice Sindelfingen - Leonberg - Herrenberg