U petak, 22.9.2017. u našoj misiji u Herrenbergu održan je prvi vjeronaučni susret u novoj školskoj godini.

Uz sadržaje sa duhovnom tematikom, susreti su zamišljeni i kao vrijeme u kojem će se naša djeca družiti kroz pripremanja igrokaza, izrađivanja predmeta, pečenja kolaca, igranja i naravno, uvježbavanja novih pjesama kojima bi uzveličali naša misna slavlja. Dakle svaki petak od 16.30 do 18.00, mladi dođite! (Slike su sa zadnja dva susreta)

Ana Šošić

   

Liturgija dana  

   

Duhovna misao  

Božja pravednost
Božja pravednost, oslikana u »plaći« koju gospodar daje radnicima koji su radili čitavi dan i onima koji dođoše tek na kraju, kazuje da kod njega nema prvih i posljednjih. On želi da svi budu »prvi«, da svi zadobiju nagradu koju im je pripravio nebeski Otac u obilju svoje ljubavi. Prvima ništa nije uskraćeno, a posljednjima ništa nije uzmanjkalo. Bog hoće da se svi ljudi spase. I oni kojima je dana prigoda da »zavrijede« spasenje, kao i oni koji nemahu prigode. Spasenje koje daje nije plod ljudske zasluge, nego je uvijek Božji dar. A naši su životi samo uzdarje na dar. Ljepota spasenja, kao i svega života, jest u spoznaji njegove darovanosti.

   

Facebook  

Nađite nas i na Facebook-u.
FacebookLike

   
© Hrvatske katoličke zajednice Sindelfingen - Leonberg - Herrenberg